Local newsNews

Forum wil boere bystaan

’n Bek-en-klou­seer­fo­rum (BK-fo­rum) is op Woens­dag 20 No­vem­ber ty­dens ’n nood­ver­ga­de­ring by An­dré Kock & Seun-vei­ling­kra­le bui­te Be­la-Be­la ge­stig om mense in die vee­be­dryf te adviseer oor die bek-en-klouseer­krisis in die land.

Die forum bestaan uit landbouleiers, politici en boere.

Men­se kan die vol­gen­de lede van die forum vir meer in­lig­ting oor die beheer van die siekte na­der:

 • Paul van Vuu­ren (snr.), voor­sit­ter, by tel. 083 230 3595 of per e-pos by kaingo@sastud.co.za(.)
 • An­nete Steyn, LP en DA- ska­dumi­nis­ter van land­bou, by tel. 082 323 0027 of per e-pos by anett@xsinet.co.za(.)
 • Jacq­ues Smalle, lid van die pro­vin­sia­le wet­ge­wer, by tel. 083 392 3334 of per e-pos by jacquesmalle@gmail.com(.)
 • Jo­han A­brie, DA-raads­lid van Mo­di­mol­le, by tel. 073 387 9575 of per e-pos by copperandcobalt@gmail.com(.)
 • Wil­helm Ro­cher, Livestock Owners Corporation, by tel. 082 493 9977 of per e-pos by swrdly@gmail.com(.)
 • Jo­han Vos­ser, Vleis­sen­traal, by tel. 083 627 1491 of per e-pos by vls@mweb.co.za(.)
 • Paul van Vuu­ren (jnr.) van An­dré Kock & Seun, by tel. 083 658 7318 of per e-pos by pauljvanvuuren33@gmail.com(.)
 • Kath­leen Lom­bard, kom­mu­ni­ka­sie­be­amp­te, by tel. 082 333 0923 of per e-pos by kathlombard@gmail.com(.)
 • Jos­sie Steyn, fi­nan­sies, by tel. 083 230 5805 of per e-pos kaingo@sastud.co.za(.)
 • Dr. Hen­drik Han­sen, vee­arts, by tel. 082 771 3373 of per e-pos by hendrik@embryoplus.com(.)
 • Han­nes Ja­cobs, pro­ku­reur, by tel. 083 322 7988, of per e-pos by hannes@lendekker.co.za(.)
 • Lu­kas Ek­steen, Rooi­vleis pro­du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie (RPO), by tel. 082 458 7787 of per e-pos by lukas@bufland.co.za(.)
 • Wil­na Prins­loo, Rooi­vleis pro­du­sen­te-or­ga­ni­sa­sie (RPO), by tel. 082 555 4553 of per e-pos by w.prinsloo@mweb.co.za(.)
 • Jo­seph Mat­sho, vee­boer, by tel. 072 571 0952 of per e-pos by aremgee74@gmail.com(.)
 • Tshe­po Phaa­la, vee­boer, by tel. 065 974 4101 of per e-pos by tshepza393@gmail.com(.)
 • Jan Schoe­man, vee­boer, by tel. 082 458 4158, of per e-pos by janschoeman@gmail.com(.)

Related Articles

Back to top button