Local newsNews

Sunfield Fortuna Tehuis vir Gestremdes benodig dringend komberse en wintersklere

Sunfield Fortuna Tehuis vir Gestremdes buite Heidelberg, het ‘n dringende beroep op die gemeenskap gedoen om hulle met skenkings, veral wintersklere vir mans en vroue, pantoffels en komberse te ondersteun.

Dié nie-winsgewende organisasie staan vir holistiese en geïntegreerde voltydse versorging van persone tussen die ouderdom van 18 en 55 jaar, wat aan matige tot ernstige verstandelike en liggaamlike gebreke ly.

 

Volgens die bestuurder Brenda Gouws, subsideer die staat slegs ‘n klein aantal inwoners en word daar swaar op publieke ondersteuning geleun ter bevordering van die inwoners en hul omstandighede.

 

Persone wat Sunfield Fortuna wil ondersteun, kan Brenda by 017 773 9014/5/6 skakel.

 

Skenkings van klere en komberse kan ook by HERAUT se kantoor – Uckermann Straat 9, ingehandig word.

 

Related Articles

Back to top button