Local news

Nigel VLU geniet gesellige afsluiting

Die tak se eerste vergadering van 2024 sal op 11 Januarie plaasvind.

Lede van die Nigel VLU het op 9 November hul jaarafsluiting by die Bossa restaurant in die dorp geniet.

Anna-Marie Axer, die tak voorsitter het die lede bedank vir hulle harde werk gedurende die jaar.

Mabel van Staaden en Elsa Greyling.

“Dankie vir elkeen van julle se ondersteuning met al die take wat ons deur die jaar aangepak het,” het Axer bygevoeg.

Die tak sal egter nog op 1 Desember die VLU Goudrifstreek se afsluiting by die NG Kerk-Oos in die dorp behartig.

Marcelle Bonafé saam met Elsa Greyling en Nokkie du Toit tydens die afsluiting.

Na die feestyd sal die tak weer bymekaar kom vir hul eerste vergadering van 2024 op 11 Januarie.

“Ons as die tak se bestuur wens vir elke lid, vriende en families ‘n vreugdevolle Christusfees en voorspoed vir 2024 toe,” het Axer mee afgesluit.

Mabel van Staaden, Theresa Scholtz, Anna-Marie Axer en Marcelle Bonafé.

Vir meer inligting oor die tak of om aan te sluit, kontak Axer by 082 886 2002 of vir Elsa Greyling by 083 703 1763.

Related Articles

Back to top button