communityVryheid Herald

Zishiyelane inkundla izintombi kuyngoma kashemeni eDumbe

Abanqobile kube amaqembu okubizwa kuthiwa Amataliyane, Amathula Msindo kanye neqembu elizibiza Abagijimi.

Bezishiyelana inkundla izintombi zaseDumbe ngengoma kashemeni kulempelasonto. Lengoma ibihlelwe nguMkhandlu waseDumbe oholwa umhlonishwa woMkhandlu uMeya uKhansela Sibusiso Mkhabela endaweni yaseTholakele kaNkosi esitolo kwa wadi-5.

Umhlonishwa uMeya ubehambisana noSomlomo woMkhandlu uKhansela Dj Nhlengethwa kanye namaKhansela oMkhandlu ukuzothamela ingoma yabesimame.

Lengoma ibihanjelwe noMeya wakwaNongoma umhlonishwa uNdabandaba. Abanqobile kube amaqembu okubizwa kuthiwa Amataliyane, Amathula Msindo kanye neqembu elizibiza Abagijimi.

ALSO READ:Quadruplets come as a surprise to Dumbe mother

The news provided to you in this link comes to you from the editorial staff of the Vryheid Herald, a sold newspaper distributed in the Vryheid area.

Related Articles

Back to top button