Local newsNews

Flytige vingers vorder reeds fluks

Lede van Nigel VLU het 2020 met blydskap verwelkom en hul amptelike verrigtinge flink afgeskop toe hulle op 16 Januarie vir die tak se 746ste vergadering bymekaargekom het.

Ná ‘n hartlike verwelkoming van gaste sowel as lede, het Ronel Lombaard (voorsitter) die verrigtinge met skriflesing en gebed geopen, waarna sy twee nuwe lede – Marcel Bonafe en Melanie Potgieter aan die dames voorgestel het.

Die sakelys het verskeie besprekingspunte bevat soos ondermeer die VLU konferensie wat gedurende Maart plaasvind, asook ‘n blommedemonstrasie deur Johanna van Biljon wat vir 1 Februarie beplan word.

Lede se hand-artikels is ook tydens die vergadering deur VLU beoordelaars nagegaan en beoordeel met die oog op die opkomende konferensie, ten einde goeie punte te verseker.

Na afloop van die vergadering het die dames gesellig gekuier en aan verversings wat deur Lettie Roos, Lucy en Erna du Toit voorgesit is, weggelê.

Die volgende vergadering vind om 10:00 op 13 Februarie by die NG Moedergemeente plaas. Almal is welkom. Vir meer inligting, skakel Anne-Marie Axer by 082 886 2002.

 

Related Articles

Back to top button