Local newsNews

Echo Jeugontwikkeling bemagtig kwesbare jeug

Die Echo-ontwikkeling bied ’n veilige hawe aan tieners en jong volwassenes.

Tienerjare is nie vir almal ’n idilliese ervaring nie. Ons samelewing leen homself tot ’n legio probleme waarmee jeug te kampe het – en in die hantering van probleme is daar diegene wat opstaan om die proboleme die hoof te bied.

Sedert sy ontstaan, was Echo Youth Development ’n baken van hoop vir die kwesbare jeug regoor Suid-Afrika.

“In 1999 het ek ’n spreekkamer by ’n skool gehad en ’n klomp kinders teëgekom wat aan hulle eie genade oor gelaat is en ek het daar geweet dat mens nie net vir hierdie kinders kan preek nie.

“Echo se slagspreuk is ‘Moenie vir hulle sê dat Jesus hulle liefhet, voordat jy gereed is om hulle ook lief te hê nie…’ en so het ons ons eerste huis gestig vir jongmense in nood,” vertel Jaco Strydom, die stigter van Echo Youth Development.

Hierdie stelling beklemtoon die behoefte aan onvoorwaardelike liefde en ondersteuning om die kwesbare jeug na ’n beter toekoms te lei.

Geregistreer as ’n organisasie sonder winsbejag, is Echo Youth Development gestig met ’n missie om ’n ondersteuningstelsel vir minderbevoorregte jeug te verskaf, wat hulle bemagtig om ’n beter toekoms vir hulself en hul gemeenskappe te bou.

“Echo se visie is om jongmense wat uit kindersorgsisteme kom, op te vang en ’n huis, geleenthede en ondersteuning te bied en op te tree as hulle alternatiewe familie,” sê Strydom.

Jaco Strydom, stigter van Echo Youth Development.

Die kern van Echo Youth Development se benadering is die konsep van gemeenskap en inklusiwiteit.

Hoërskooljeug en jong volwassenes met uiteenlopende kulturele agtergronde kom bymekaar om in 14 huise bekend as “Echo Communities” te woon.

Hierdie gemeenskappe dien as veilige hawens waar individue ondersteuning, leiding en ’n gevoel van behoort kan vind.

Terwyl Echo Youth Development in Pretoria gesetel is, strek die impak daarvan veel verder as die hoofstad.

Kleiner Echo-gemeenskappe kan gevind word in Johannesburg, Bloemfontein, Witrivier en Kaapstad (wat onder Isibindi funksioneer), sowel as ’n boeregemeenskap naby Frankfort in die Vrystaat.

Hierdie netwerk verseker dat die kwesbare jeug regoor verskillende streke toegang het tot die hulpbronne en geleenthede wat deur Echo Youth Development verskaf word.

“Ek is nou al drie jaar die maatskaplike werker by Echo. Ek het betrokke geraak deur middel van terapie met ’n seun wat my regtig nogals uitgedaag het. Ek het toe twee jaar gelede ingetrek by een van die huise as ’n huisma,” vertel Rochelle Reitz.

Sy beskryf ook hoe die instansie haar lewe verander het. “Echo het my lewe verander. Dit laat jou besef dat mens moet saamleef met alle tipe mense en dit is regtig wat Echo uniek maak van ander organisasies.”

Benewens sy residensiële gemeenskappe, bedryf Echo Youth Development, Echo Legal, ’n pro bono-regskantoor in Villieria, Pretoria. “Ons bied gratis regshulp aan enige mense op straat,” meen Strydom.

Hierdie inisiatief is daarop gemik om regsondersteuning en voorspraak te verskaf aan jeugdiges wat verskeie uitdagings in die gesig staar, wat die organisasie se verbintenis tot holistiese bemagtiging bevorder.

Oor die jare het Echo Youth Development die lewens van ontelbare jong individue aangeraak en hulle toegerus met die vaardighede en selfvertroue wat nodig is om teëspoed te oorkom.

Strydom moedig die publiek aan om betrokke te raak.

“Mense kan ’n bed borg by enige van ons huise vir R2 500 per bed. Wanneer die jongmens Echo verlaat, dan hou hulle die bed. Mense kan ook skenkings maak aan ons krisisfonds of hulle tyd skenk deur vrywillig betrokke te raak. Echo het ook weekliks elke Sondag om 18:30 ’n gratis ete en diens by die NG Kerk in Villieria en ons het soms tot en met 10 verskillende kulture en gelowe wat bymekaar kom,” sê hy.

Terwyl Echo Youth Development meer as twee dekades van diens vier, bly sy verbintenis tot die bemagtiging van kwesbare jeug onwrikbaar.

“Echo is ’n plek waar almal veilig voel, waar mense genesing vind en dis ’n plek waar mense lief is vir mekaar,” sê Reitz.

Met sy toewyding, deernis en inklusiewe benadering bly Echo Youth Development ’n dryfveer vir positiewe verandering in Suid-Afrika se jeuglandskap.

Het jy dalk meer inligting rakende dié storie? 

Stuur gerus vir ons ‘n epos na  bennittb@rekord.co.za of skakel ons by 083-625-4114.

Vir jou daaglikse gratis gemeenskapsnuus, besoek Rekord se webwerf: Rekord

Besoek ook ons Facebook, Twitter en Instagram blaaie.

Back to top button