EntertainmentLifestyle

Word ‘n KANSA debutant

Die 2014 KANSA debutante is reeds hard aan die werk, maar hulle wil meer jong mense die geleentheid bied om debutante of ambassadeurs vir dié organisasie te word.

Die Kankerverniging van Suid-Afrika (KANSA) Mpumalanga doen jaarliks die KANSA Debutante-projek.

Hierdie projek bied jongmense tussen 16 en 21 jaar die geleentheid om saam met personeel van die Kankervereniging vir ‘n jaar fondse in te samel.

KANSA is ‘n organisasie wat die jeug baie belangrik ag en hul “KANSA aan die beweeg vir die Jeug”-veldtog word met hierdie projek uitgelig.

Debutante word uitgedaag om deur die jaar fondse te in, waarna die debutante en hul onderskeie skole beloon word vir hul harde werk by die jaarlikse KANSA bal, wat vroeg in 2015 gehou sal word.

Om ‘n debutant of ambassadeur vir KANSA te word, bel die KANSA Hoëveld Debutante toesighouer, Andries du Preez by 013 656 5420 of 072 248 9424 of stuur epos na email:adupreez@cansa.org.za

• Die sluitingsdatum vir persone om aan te sluit as debutante is op 31 Julie.

 
Back to top button