NewsNews

Red ons eikelaan – kunsuitstalling

Kry die inskrywingsvorm hier.

Die Potchefstroomse Kunsvereniging se groepuitstalling vind vanjaar in November by die Potchefstroomse Museum plaas.

Aangesien die akkerlaning van Potchefstroom onder groot druk verkeer en talle uitdagings moet trotseer, het die Eikelaan Belangegroep (onder die beskerming van Erfenis Potchefstroom) en die Potchefstroomse Museum, die kunsvereniging genader om deur middel van kuns, die publiek bewus te maak van die kwynende akkerlaning.

Lede van die kunsvereniging en die breë publiek (kinders en volwassenes) word uitgenooi om aan die kunstentoonstelling deel te neem. Die tema is: Red Potchefstroom se kwynende akkerlaning.

Dié kosbare boomlaning is sedert 1910 aangeplant en was eens die langste akkerlaning in die Suidelike Halfrond.
Dit dra by tot die estetiese karakter van Potchefstroom en is in 1977 as ’n nasionale monument verklaar.

Die JB Marks Munisipaliteit en Erfenis Potchefstroom is tans met ’n grootskaalse projek besig om die laning te red. ʼn Onlangse studie het getoon dat byna 40% van die bome reeds besig is om dood te gaan.

Alle kunstenaars word genooi om kunswerke vir hierdie spesiale uitstalling te skep. Om ’n unieke karakter aan die uitstalling te gee, moet alle ingeskrewe kunswerke rond wees.

Die uitstalling sal van 7 November 2017 tot 6 Januarie 2018 duur en die openingsaand sal op 7 November om 18:30 by die Potchefstroomse Hoofmuseum plaasvind.

Ingeskrewe lede van Potch Kunsvereniging betaal geen inskrywingsfooi nie. Nie-lede betaal ’n eenmalige bedrag van R50 en skoliere betaal ook geen inskrywingsfooie nie. Kunstenaars se werke word te koop aangebied.

Museumpersoneel hanteer die verkope van die werke vir die duur van die uitstalling. Na afloop van die uitstalling word die verkoopte werke se geld aan die kunstenaars betaal en geen kommissie word gehef nie.
Inskrywings kan gedoen word op 1 November van 14:00 tot 16:00 by die Hoofmuseum.

’n Keuringspaneel van die Suid-Afrikaanse Nasionale Vereniging van Visuele Kunste (SANAVA) sal die werke op Donderdag, 2 November keur.

Alle inskrywings moet by die genoemde tema, Red Potchefstroom se kwynende akkerlaning, hou.
Alle kunswerke moet rond wees en mag nie groter as 418mm in deursnit wees nie. Spesiale “supa wood sirkels” / “canvas-bord” is by Habitat te koop.

Waterverf en sketse op papier kan gesny en aan die binnekant van die “supa wood sirkel” vasgeheg word sodat die sye van die “supa wood sirkel” ’n raam vorm. Enige ronde medium kan gebruik word vir ’n kunswerk, byvoorbeeld ‘n bord of piering. Driedimensionele werke is ook welkom en moet verkieslik op ’n ronde voetstuk gemonteer word. Die kunswerk kan enige vorm aanneem.

‘n Maksimum van drie werke kan ingeskryf word en werke wat nie hang-gereed is nie, word nie gekeur nie.

Klik hier vir die inskrywingsvorm.

 

Belangrike reëlings rondom die uitstalling:

Plek van uitstalling: Potchefstroomse Hoofmuseum (h/v Sol Plaatjie-laan en Wolmaransstraat)

Duur van uitstalling: 7 November 2017 – 6 Januarie 2018. Verkoopte werke mag op 1 Desember 2017 afgehaal word. Kunstenaars word versoek om hul werke tot Januarie 2018 uit te stal, maar diegene wat hul werke vroeër wil neem, mag dit op 1 Desember 2017 afhaal.

Galery-ure: Maandag tot Vrydag 09:00 – 13:00 en 14:00 -16:30; Saterdae 09:00 – 12:30 en Sondae 14:30 – 17:00

Openingsgeleentheid: Dinsdag, 7 November om 18:30

Inskrywingsfooi: •Ingeskrewe lede van Potch Kunsvereniging betaal geen inskrywingsfooi nie • Nie-lede betaal ’n eenmalige bedrag van R50 • Skoliere betaal geen inskrywingsfooie nie

Verkope: Kunstenaars se werke word te koop aangebied. Museumpersoneel hanteer die verkope van die werke vir die duur van die uitstalling. Na afloop van die uitstalling word die verkoopte werke se geld aan die kunstenaars betaal.

Datum waarop verkoopte werke verwyder word: Verkoopte werke mag op 1 Desember 2017 afgehaal word.

Kommissie: Geen kommissie word gehef nie

Datum van inskrywing: Woensdag, 1 November van 14:00 – 16:00 by die Potchefstroomse Hoofmuseum

Keuring: ’n Keuringspaneel van SANAVA (Suid-Afrikaanse Nasionale Vereniging van Visuele Kunste) sal die werke op Donderdag, 2 November keur.

Vereistes waaraan werke moet voldoen:

Tema: Red Potchefstroom se kwynende akkerlaning

Formaat: • Alle kunswerke moet rond wees. • Werke mag nie groter as 418mm in deursnit wees nie. • Spesiale “Supa wood sirkels” / “canvas-bord” is by Habitat te koop (Sien aankope van materiaal). • Waterverf en sketse op papier kan gesny en aan die binnekant van die “supa wood sirkel” vasgeheg word sodat die sye van die “supa wood sirkel” ʼn raam vorm.

Medium: • Enige ronde medium kan gebruik word (bv. bord/piering ens.) vir ‘n kunswerk (bv. ‘n bord/piering ens.) • Drie-dimensionele werke is ook welkom en moet verkieslik op ʼn ronde voetstuk gemonteer word. Die kunswerk kan enige vorm aanneem.

Hoeveelheid: Maksimum van drie werke per persoon kan ingeskryf word

Hanggereedheid: •Werke wat nie hang-gereed is nie, word nie gekeur nie. Werke word tydens die uitstalling in die museum oor ʼn ysterhakie gehaak. Indien ʼn werk maklik aan ʼn spyker hang, is dit nie nodig om ekstra tou en hakies aan te bring nie. Toets dit vooraf deur jou werk aan ʼn spyker te haak.

Aankope van materiaal: Habitat Potchefstroom James Morokastraat 69-71 | Carina Venter Tel. 018 294 5008 craft@habitatpotch.co.za

Die kunsvereniging het “Supa wood Sirkels” in verskillende groottes by Habitat uitgesit: • 160mm deursnit R21 • 212mm deursnit R27 • 315mm deursnit R63 • 418mm deursnit R96.50

Navrae: Venessa van der Westhuizen sel. 071 331 7029 Elna Venter sel. 072 482 3690 Elmarie Weyers sel. 0722877994

Related Articles

Back to top button