Schools

Hoërskole ook vol

Dit is nie net by die laerskole waar daar te min plek is vir ons vinnig groeiende dorp se leerlinggetalle nie, ouers moet maande voor die tyd al seker maak hul graad agt kinders is ingeskryf.

Mnr. Martin Fourie (hoof, Hoërskool Kanonkop) sê veral hul Engelse klasse is vol en staan al op tot 36 leerlinge. Hy het egter nog enkele plekke vir Afrikaanse leerlinge beskikbaar.

Hy sê sy skool is gebou om sowat 600 leerlinge te huisves. “Ons kan nie massas hanteer nie. Baie ouers vra, waarheen moet ons gaan? Ek weet nie. Ek het ook, soos baie ander skole, die waglys vir die departement aangestuur.”

Die ideaal is eintlik dat hy die leerlinge van Laerskole Dennesig en Kanonkop het as voedingsarea, maar ouers mag kies waar hul kinders hoërskool toe gaan en word aangery na die ander skole, soos HTS Middelburg en Hoërskool Middelburg.

Mnr. Dolf Jonker (hoof, HTS Middelburg) sê hulle “is besonder geseënd en ons het ons doelwit bereik wat ons wou bereik. Ons kyk na ’n leerlingtal wat hanteerbaar en opvoedkundig verantwoordbaar is.”

Hul graad agt klasse vir 2015 is vol, maar hulle kan enkele kinders huisves.

Hy het gemeld dat die meeste plattelandse dorpe stagneer het, maar dat die departement nie rekening gehou het met die geweldige groei van die dorp nie. “Dit gaan goed in Middelburg, want lewensnoodsaaklike nywerhede en industrieë is hier.”

Mnr. Johan Stronkhorst (Hoërskool Middelburg hoof) stem saam dat die Departement van Onderwys so gou as moontlik na oplossings sal moet begin kyk.

Hy sê daar is nog net ’n paar plekke vir volgende jaar by sy skool beskikbaar.

Wat hom bekommer is dat die graad sewe kinders van die plaaslike laerskole én die leerlinge van die skole op die kragstasies en naby myne, soos Laerskole Koornfontein, Rietkuil en Kragveld, by die plaaslike hoërskole gehuisves moet word.

“Dit is onafwendbaar dat daar ’n laer- én hoërskool op die dorp gebou moet word!”

• Steelcrest High School se hoof, me. Ray Eksteen, het deur middel van haar sekretaresse aangedui dat hulle eers die saak met die beheerliggaam wil bespreek, alvorens hulle kommentaar oor die aangeleentheid wil lewer.

• Die Observer het gaan kyk op die Departement van Onderwys se webtuiste, na die lys van geregistreerde skole (privaat en departementeel) wat onder Middelburg (Steve Tshwete Munisipaliteit) val en daar is 79 getel. Sowat 80% van dié skole is van Mhluzi, myn- en kragstasie dorpe.

Back to top button